Frågor och svar om begravningsblommor

Varför beställa begravningsblommor själv (på binderier.se) i stället för hos begravningsbyrån?

Floristen hjälper till att skapa en personlig helhetsupplevelse med genuint floristiskt hantverk.

Generellt är floristen den främsta experten på just begravningsblommor, och kan bidra till rätt känsla och helhetsupplevelse. Du får i regel alltid högre kvalitet till samma pris när du beställer begravningsblommorna direkt av floristen (binderier.se) i stället för på begravningsbyrån. Att beställa begravningsblommorna direkt av floristen garanterar ett genuint floristiskt hantverk med oändliga möjligheter att få det som är personligt rätt och mest prisvärt för säsongen.

Vid beställning av binderierna hos begravningsbyrån tillkommer oftast begravningsbyrån som en extra mellanhand. Vanligen ska då en begravningsentreprenör sedan föra informationen vidare till den florist som ska skapa binderiet. Dels riskerar extra mellanhänder att produkten inte blir helt rätt, dels riskerar en stor del av pengarna för binderierna att gå till begravningsbyrån i stället för till blommor och floristiskt arbete. Detta medför att floristen som anlitas av begravningsbyrån inte alltid har möjlighet att ge samma produkt som om beställningen hade gjorts direkt hos floristen.

Många begravningsbyråer tar uppemot 25 procent av pengarna man betalar för en kistdekoration genom dem, pengar som i stället går till högre blomkvalitet och noggrannare floristiskt hantverk när beställningen görs direkt av floristen.

Får man välja blomleverantör fritt även om man anlitar en begravningsbyrå som har avtal med en viss florist?

Ja. Som kund har man alltid valfriheten på sin sida. Man har alltid rätt att välja den florist man önskar, oavsett vilken begravningsbyrå man har anlitat, och oavsett vad begravningsbyrån råkar ha för avtal med olika underleverantörer för begravningsblommor. Begravningsbyråer förordar ofta en viss florist, eftersom begravningsbyrån har kommit överens med en viss florist om att få betalt av den för att sälja in just deras blommor. Men som privatperson och kund hos begravningsbyrån får man sällan ta del av den vinsten. Snarare är risken stor för att floristers provisioner till begravningsbyråerna inverkar negativt på kvaliteten ut mot kund, eftersom det blir mindre pengar över för floristen till fräscha kvalitetsblommor och noggrant floristiskt hantverk.

Binderier.se ger aldrig begravningsbyråerna några pengar för begravningsblommorna, utan som kund får man kvalitetsblommor och noggrant floristiskt hantverk för 100 procent av det pris man betalar för binderierna.

Varför är begravningsblommor så viktiga vid ett sista farväl? Kan man slopa blommor helt och i stället skänka pengar till en forskningsfond?

Helhetskänsla med binderier i samma färg och känsla.

Blommor gör vanligen enormt stor skillnad för upplevelsen av ett sista farväl, och bidrar till en vacker, värdig och personlig minnesbild av en sörjd och saknad person. Samtidigt är det den avlidnes och de närmast sörjandes önskan om begravningens utformning som bör stå i fokus.

Det blir allt vanligare med en önskan om en enhetlig känsla i färg och stil, där kistdekoration och övriga binderier harmonierar med varandra för en vacker personlig helhetsupplevelse. Där kan blommorna verkligen bidra mycket.

Ibland uppmuntras vänner och bekanta till den avlidne att skänka pengar till en viss forskningsfond. Tanken är då vanligen behjärtansvärd, och inte sällan rekommenderad av begravningsbyrån i samråd med de närmast sörjande (närmaste familjen). Men en begravningsakt utan binderier, eller med enbart ytterst få begravningsblommor, är samtidigt något som knappt någon verkligen vill uppleva.

Tyvärr är det inte ovanligt att närstående till en avliden ångrar sig i efterhand om alltför många slopar att skicka blommor till begravningen till förmån för fondinsättningar. En minnesstund utan blommor upplevs helt enkelt vanligen som känslokall och dyster. Blommor bidrar tveklöst till en varm och fin upplevelse av en nog så svår och jobbig stund. Och det som fastnar mest i minnet av en begravning, och på fotografierna från begravningen, är just känslan som blommorna bidrar till.

Vilken blomma är den vanligaste begravningsblomman?

Rosor, och inte minst röda, är extra vanliga vid begravningar.

Utan tvekan är rosor, och särskilt röda rosor, vanligast i begravningsbinderier. Det gäller såväl i kistdekorationer som i kransar eller hjärtan. Dessutom utgör röda rosor ungefär 95 procent av alla handbuketter.

Är nejlikor och liljor typiska begravningsblommor?

Nej, varken nejlikor eller liljor tillhör de mest vanliga blomsorterna i begravningsbinderier nu förtiden. Vissa personer förknippar dock begravningar med nejlikor och liljor eftersom de var vanligare i begravningsbinderier för 40-50 år sedan.

I viss mån börjar nejlikor och liljor komma tillbaka alltmer på senare år i modernare binderier, eftersom de är mycket tåliga att jobba med, har en fluffig struktur, och samtidigt finns i många, många färger att välja på, och därmed kan bidra till en vacker känsla på binderierna ihop med andra blomsorter. Nejlikor och rosor tillsammans är ofta en särskilt uppskattad kombination för fina moderna binderier. Dessutom är vita liljor ganska vanliga som officiantblommor vid borgerliga begravningar.

Finns det någon blomma som är extra olämplig att ha till begravningar?

Varje blomma kan vara helt rätt på en begravning, beroende på vad som passar den enskilda situationen.

Nej, egentligen inte. Det som bör avgöra valet av blomsorter och färger är vad den avlidne och de närmast sörjande anser är det som bäst passar den enskilda begravningen. Det som är personligt rätt för den avlidne och de närmast sörjande bör aldrig ses som olämpligt, oavsett vilka blomsorter eller färger det handlar om.

Sedan är det ofta extra lämpligt att göra valet av blommor med utgångspunkt i färg och känsla snarare än exakta blomsorter, för att upplevelsen ska bli så prisvärd som möjligt med de blomsorter som det för stunden är säsong för.

Går det att få tag i alla blomsorter året om?

De allra flesta blomsorterna går nuförtiden att få tag i året om, om beställningen görs med god framförhållning. Men storlek, kvalitet och pris på blommorna kan variera mycket beroende på om de beställs under deras huvudsäsong eller inte.

Vissa blomsorter har dock ytterst begränsad säsong, och går inte att få tag i under hela året, men då finns det i regel alternativa blomsorter som bidrar med en liknande känsla. Det innebär att det går att beställa binderier med exempelvis sommarkänsla mitt i vintern, eller julkänsla mitt i sommaren. Vid specifika önskemål går det alltid att kontakta floristen på telefon 013-13 53 00 och kolla vilka möjligheter som finns att få tag i en viss blomsort.

Vilka färger är vanligast på begravningsbinderier?

Rosa begravningar är mycket vanliga.

Rött, rosa och vitt är extra vanliga färger vid begravningar. När det gäller rosa och vitt finns det extra många blomsorter att välja på under alla säsonger. Det bidrar till en stor variation mellan enskilda binderier och extra stora möjligheter för sörjande att välja begravningar i de färgerna.

Enskilt vanligaste blomman är annars röda rosor, såväl i sig självt som i kombination med andra blommor eller färger. Men alla färger och färgkombinationer kan verkligen förekomma på begravningar.

Står vissa blomfärger för särskilda generella symboler som man bör ta hänsyn till?

Symbolvärdet av vissa färger är helt personligt. Det finns inga generella färgkoder att ta hänsyn till för begravningsblommorna. Valet av färg bör helt utgå ifrån vad som bäst kännetecknar den avlidne och den närmast sörjandes önskan om vilken minnesbild man vill bära mig sig av ett sista farväl.

Kan en begravning utformas helt i svart, eller är det tabu?

Begravning i svart, med kista eller blommor i svart, är inte tabu.

Det är inte tabu med svart. En begravning kan absolut utformas helt i svart, med svarta blommor och svarta dekorationsdetaljer, om det är det som bäst kännetecknar den avlidne och de närmast sörjandes önskan om vilken minnesbild man vill bära mig sig av ett sista farväl.

Måste man ha ett band på binderiet? Och måste man ha en hälsningsfras?

Nej, det är helt frivilligt om man vill ha ett kransband eller inte på ett binderi. Kransband kan dock ofta bidra till en mer klassisk elegant känsla än vad till exempel ett kort gör. De närmast sörjande (familjen) är egentligen de enda som kan välja bort hälsningsfraser helt. Exempelvis en kistdekoration eller urndekoration kan därmed väljas både med och utan hälsningsfras, helt utifrån de närmast sörjandes vilja. Övriga begravningsgäster bör välja en hälsningsfras, så att det framgår för de närmast sörjande vem som har skickat vilket binderi till begravningen. Men den hälsningsfrasen kan även skrivas på till exempel ett vitt kort, eller på annat personligt sätt om så önskas.

Kan hälsningsfrasen på kort och band säga vad som helst?

Det går att ha en helt personlig hälsningstext på band eller kort.

I princip ja. Hälsningsfrasen bör motsvara det som den sörjande vill säga till den avlidne, oavsett vad det är. Ofta kan helt personliga och unika hälsningsfraser bidra till att förstärka upplevelsen och bidra till att bearbeta sorgen av en saknad person. Det är samtidigt helt ok att använda klassiska och vanliga hälsningsfraser som ”En sista hälsning” eller ”Vila i frid”.

Vad som är viktigast att tänka på är att försöka hålla hälsningsfrasen kort och kärnfull, och att förmedla längre texter, dikter och liknande på andra sätt än under själva begravningsakten. Kanske kan ett längre minnestal efter själva ceremonin vara ett bra alternativ om man har mycket som man vill få sagt.

Kan man ta med sig ett begravningsbinderi hem efter begravningen?

Allt bör handla om den avlidnes och de närmast sörjandes (närmaste familjens) sista vilja. Som närmast sörjande kan man absolut välja att ta med sig begravningsbinderier hem om man vill. Ibland kanske till och med vissa binderier kan passa fint vid en fika- eller matstund efter själva begravningen? Det bör vara de absolut närmast sörjande som bestämmer om binderierna ska tas med eller inte, och enskilda begravningsgäster i övrigt bör inte på eget bevåg ta med sig sin sorgbukett hem, av hänsyn till familjen. Men samtidigt är det ju upp till var och en att bestämma om man vill skicka en begravningsblomma till ett sista farväl eller inte, och därmed givetvis har rätt att välja hur den används.

Måste man ha en handblomma på begravningen eller kan man ha ett personligt föremål?

En röd ros är den vanligaste typen av handbukett

Man måste inte nödvändigtvis ha en handblomma eller handbukett. Ofta är det dock trygghetsskapande och bekvämt att ha något att hålla i handen under begravningsakten (oavsett vad det är), och samtidigt en extra värdighetsgest att gå fram till kistan eller urnan under akten för att ta avsked på ett personligt sätt med en blomma eller ett föremål. Just en blomma är nästan alltid rätt, för en värdig gest till en låg kostnad.

Det är samtidigt vanligen helt ok att ersätta blomman med något annat och mer personligt föremål, om det är något som är mer personligt rätt för den enskilda begravningen. Beroende på vad de närmast sörjande (närmaste familjen) önskar kan det vara en fin gest av övriga begravningsgäster att först fråga vad de tycker är lämpligt för sitt farväl. Ofta vill de närmast sörjande att så många som möjligt av begravningsgästerna har samma sort handblomma eller handbukett. Men det är svårt att säga att det finns rätt eller fel när det gäller handbuketter.

Med hur kort framförhållning går det att beställa begravningsblommorna?

På binderier.se går det att beställa begravningsblommor fram till 24 timmar innan begravningsakten ska äga rum.

Med kort framförhållning kommer floristen att skapa binderierna med de blomsorter som finns på lager i butiken, och därmed ersätta vissa blomsorter på bilderna i webbutiken med andra. För att garanteras exakt alla de specifika blomsorter som man önskar behöver floristen få flera dagar på sig att beställa hem rätt blommor från odlarna. Beroende på vilken veckodag beställningen görs kan det behövas upp till sju dagars framförhållning för vissa blomsorter. Det går alltid att kontakta butiken på telefon 013-13 53 00 för att kolla hur akuta beställningar kan lösas.

Går det att använda presentkort eller blomstercheckar vid betalningen?

Nej, på binderier.se går det bara att betala med kort eller faktura. Presentkort hos Stilfloristerna och blomstercheckar från Euroflorist kan användas vid inköp i Stilfloristernas butik på Nya Tanneforsvägen 19 i Linköping.

Går det att beställa en annan färgvariant av ett binderi som finns på binderier.se?

Ja, det går oftast utmärkt att beställa precis vilka varianter man vill, utöver de som presenteras i webbutiken. Det kan gälla både alternativa färger och andra storlekar på binderierna. Sedan kan priset givetvis påverkas, liksom möjligheten att få tag i blommor i en viss färg beroende på säsong, så därför behöver man kontakta floristerna på telefon 013-13 53 00 och stämma av sin beställning i förväg. Därefter väljer man produkten ”Personligt binderi” i webbutiken.

Går det att ha med personliga foton eller föremål i binderierna till begravningen?

Begravningen kan i princip utformas hur personligt som helst.

Ja, det går i princip alltid att ha med helt personliga föremål, fotografier eller andra attiraljer i begravningsbinderierna.

För riktigt stora föremål kan det vara bra att först ta reda på vad det finns utrymme för på den plats där begravningen ska äga rum. Kontakta sedan lämpligen butikens florister på telefon 013-13 53 00 för att beskriva behoven och komma överens om hur föremålen bäst kommer till floristen (exempelvis genom inlämning i butiken eller leverans till begravningsplatsen av begravningsbyrån eller av en själv).

Går det att beställa leverans av begravningsblommor till en plats som inte är ett kapell eller en kyrka?

Ja, det går utmärkt att beställa leverans till den plats man önskar. Vissa begravningsakter äger rum på helt andra platser än i en kyrka eller ett kapell. Det kan även vara mitt i skogen. Via binderier.se går att välja leverans till alla platser i Linköping med en omnejd av två mil.

För längre leveranser kan det tillkomma en extra leveranskostnad eller förmedlingskostnad, beroende på var begravningen äger rum. Det går alltid att kontakta butiken på telefon 013-13 53 00 för att stämma av möjligheterna för långväga leveranser.

Får man leverera sitt binderi själv till begravningen?

Ja, det får man göra. Men av hänsyn till såväl eventuell begravningsbyrå som närmast sörjande och övriga begravningsgäster bör man alltid leverera binderierna minst en timme innan begravningsakten börjar. Ofta är det många binderier som ska hinna ställas i ordning inför akten, och ofta vill begravningsbyrån eller den som arrangerar begravningen hinna fotodokumentera binderierna inför begravningen.

Varför ingår inte leveranskostnaden i priserna på binderierna?

Vid köp över 6 000 kronor ingår fri frakt. Som kund på binderier.se kan man annars välja om man utan extra kostnad vill hämta binderierna själv i butik, eller om man vill köpa till leveransen till en låg kostnad. Kostnaderna för leverans av blommor är förhållandevis låg (ofta är begravningsbyråernas avgifter för leveranser, exempelvis av kista, fler tusen procent högre). Binderier.se vill ge varje kund valfriheten att välja mellan att hämta binderierna själv och att köpa till leveransen. Med leveranskostnaden inbakat i binderipriserna skulle priserna behöva höjas – även för dem som väljer att hämta binderierna i butik.

Vad påverkar priset på begravningsblommor? Varför är det stora prisskillnader mellan olika binderier av samma storlek?

Det är många faktorer som påverkar priset. Olika blomsorter kostar olika mycket. Större blommor kostar mer än mindre av en och samma sort (särskilt när det gäller rosor). Olika kvalitetsklasser på blommorna kostar olika mycket (binderier.se använder bästa möjliga kvalitetsklass för respektive blomsort). Organiskt odlade blommor kostar mer än giftbesprutade (binderier.se använder organiskt odlade blommor i de fall där det går att få tag i). Blommor med lång stjälk kostar mer än blommor med kort stjälk. Enskilda blomsorter är billigare under sin huvudsäsong än under övriga året. Olika sorters grönt kostar olika mycket.

Dekorationer kostar mer än buketter, eftersom det tillkommer materialkostnader för bland annat stickmassa. Miljövänliga cellulosastommar med stickmassa kostar mer än onedbrytbara plaststommar (binderier.se använder miljövänliga stommar för de storlekar de går att få tag i). Större stommar kostar mer än små. Och slutligen: hur lång tid det tar att skapa ett visst binderi påverkar kostnaden. Binderier med noggrant och omfattande floristiskt hantverk tar längre tid att skapa än enklare binderier.

Sammanfattningsvis: elegant utförda binderier med kvalitetsblommor och miljövänliga stommar kostar mer än slarvigare utförda binderier med andrasorteringsblommor, även om storleken på binderierna ser ut att vara densamma.

Hur vet man att beställningen och leveransen är utförd?

När beställningen är gjord på binderier.se får man alltid ett mejl med en beställningsbekräftelse. Då kan man känna sig 100% trygg med att beställningen tas omhand av floristerna och att leveransen sker helt enligt önskemål. Om det skulle finnas några som helst frågetecken kring beställningen hör floristen av sig, och om man som beställare har någon fråga eller något önskemål om ändring av beställningen går det alltid att kontakta floristen på telefon 013-13 53 00.